Hãy cho biết 67,2 lít khí oxi (điều kiện tiêu chuẩn): a, Có bao nhiêu mol khí oxi? b, Có bao nhiêu phân tử oxi? c, Có khối lượng là bao nhiêu gam?

Question

Hãy cho biết 67,2 lít khí oxi (điều kiện tiêu chuẩn):
a, Có bao nhiêu mol khí oxi?
b, Có bao nhiêu phân tử oxi?
c, Có khối lượng là bao nhiêu gam?

in progress 0
Sarah 3 tuần 2021-11-25T00:14:39+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-25T00:15:50+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) nO2 = V/22,4 = 67,2/22,4 = 3 (mol)

  b) số phân tử oxi: 3 x 6.10 ^23 = 1.8.10^24

  c) mO2 = n . M = 3 . (16.2) = 96 (g)

  0
  2021-11-25T00:16:21+00:00

  Chúc bạn học tốt ????????

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )