hảy cho biết 67.2 lít khí oxi (đktc) có bao nhiêu mol oxi? có bao nhiêu phân tử khí oxi có khối lượng bao nhiêu gam cần lấy bao nhiêu gam khí N2 để có

Question

hảy cho biết 67.2 lít khí oxi (đktc)
có bao nhiêu mol oxi?
có bao nhiêu phân tử khí oxi
có khối lượng bao nhiêu gam
cần lấy bao nhiêu gam khí N2 để có số phân tử gấp 4 lần số phân tử có trong 3.2g khí oxi

in progress 0
Everleigh 4 tháng 2021-08-19T19:31:52+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T19:33:06+00:00

  +no2 =6,72/22,4=0,3(mol)

  +phân tử khí oxi 0,3.6,022.10^23 = 1,8066.10^23

  + m02 = 0,3.16.2 = 9,6 (g)

  0
  2021-08-19T19:33:15+00:00

  \({n_{{O_2}}} = \frac{{67,2}}{{22,4}} = 3{\text{ mol}}\)

  Số phân tử khí \(O_2\) là

  \({3.6,023.10^{23}} = {18,069.10^{23}}\) (phân tử)

  \({m_{{O_2}}} = {n_{{O_2}}}.{M_{{O_2}}} = 3.32 = 96{\text{ gam}}\)

  Ta có:

  \({n_{{O_2}}} = \frac{{3,2}}{{16.2}} = 0,1{\text{ mol}}\)

  Vì số phân tử \(N_2\) nhiều gấp 4 lần \(O_2\) nên số mol gấp 4 lần.

  \( \to {n_{{N_2}}} = 4{n_{{O_2}}} = 0,1.4 = 0,4{\text{ mol}}\)

  \( \to {m_{{N_2}}} = {n_{{N_2}}}.{M_{{N_2}}} = 0,4.(14.2) = 11,2{\text{ gam}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )