Hãy cho biết biển có ý nghĩa như thế nào trong vấn đề an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế của nước ta hãy nêu một đến hai ví dụ chứng minh điều đ

Question

Hãy cho biết biển có ý nghĩa như thế nào trong vấn đề an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế của nước ta hãy nêu một đến hai ví dụ chứng minh điều đó

in progress 0
Skylar 1 tháng 2021-09-16T18:02:20+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T18:04:12+00:00

  + Đối với nền kinh tế:
  – Khai thác hợp lí hơn tiềm năng biển – đảo, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn
  – Đẩy mạnh sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cấu trúc lại cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ
  – Tăng nguồn thu ngoại tệ để thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước: từ xuất khẩu thủy sản, khoáng sản, từ hoạt động du lịch, dịch vụ vận tải biển ….
  – Thu hút đầu tư nước ngoài (thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản biển, xây dựng các khu du lịch …) -> tăng tiềm lực phát triển kinh tế.
  – Góp phần đẩy mạnh tiến trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới và khu vực.
  + Đối với việc bảo vệ an ninh quốc phòng:
  – Khẳng định chủ quyền lãnh thổ biển – đảo của nước ta.
  – Có điều kiện bảo vệ an ninh quốc phòng biển — đảo tốt hơn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )