Hãy cho biết các phản ứng hoá học sau đây thuộc loại phản ứng hoá hợp hay phân huỷ vì sao? a/ 2KMnO­4 –to–> K2MnO4 + MnO2 + O2 b/ CaO + CO2 –to–>C

Question

Hãy cho biết các phản ứng hoá học sau đây thuộc loại phản ứng hoá hợp hay phân huỷ vì sao?
a/ 2KMnO­4 –to–> K2MnO4 + MnO2 + O2
b/ CaO + CO2 –to–>CaCO3
c/ 2HgO –to–>2Hg + O2
d/ Cu(OH)2 –to–>CuO + H2O

in progress 0
Peyton 1 tuần 2021-12-04T00:16:55+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T00:18:10+00:00

  a/ 2KMnO­4 –to–> K2MnO4 + MnO2 + O2     -> Pứ phân hủy                                                                 b/ CaO + CO2 –to–>CaCO3         -> Pứ hóa hợp                                                                               c/ 2HgO –to–>2Hg + O2               -> Pứ phân hủy                                                                            d/ Cu(OH)2 –to–>CuO + H2O     -> Pứ phân hủy

  0
  2021-12-04T00:18:17+00:00

  a)phân hủy

  b)hóa hợp

  c)phân hủy

  d)phân hủy

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )