hãy cho biết dân số ngôn ngữ món ăn truyền thống vị trí văn hóa của nước mexico và hàn quốc bằng english nhé giúp mik với

Question

hãy cho biết
dân số
ngôn ngữ
món ăn truyền thống
vị trí
văn hóa
của nước mexico
và hàn quốc
bằng english nhé
giúp mik với

in progress 0
Julia 1 năm 2021-12-02T07:34:59+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T07:36:09+00:00

  1. population : 126,2 milion and 51,64 milion 

  2. language : Spanish and Korean 

  3. traditional food : Tacos and Kimchi

  4. location : North America and Asia

  0
  2021-12-02T07:36:21+00:00

  1. population : 126,2 milion and 51,64 milion 

  2. language : Spanish and Korean 

  3. traditional food : Tacos and Kimchi

  4. location : North America and Asia

  5. cultural : Food and Food

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )