hãy cho biết điện hóa trị của các nguyên tố trong hợp chất sau đây: CsCl, Na2O, BaO, BaCl2,Al2O3

Question

hãy cho biết điện hóa trị của các nguyên tố trong hợp chất sau đây:
CsCl, Na2O, BaO, BaCl2,Al2O3

in progress 0
Gianna 5 ngày 2021-12-04T06:28:00+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T06:29:09+00:00

  – Trong CsCl : Cs có điện hóa trị là +1, Cl có điện hóa trị là -1

  – Trong Na2O : Na có điện hóa trị là +1 , O2 có điện hóa trị là -2

  – Trong BaO : Ba có điện hóa trị là +2, O2 có điện hóa trị là -2

  – Trong BaCl2: Ba có điện hóa trị là +2 , Cl có điện hóa trị là -1

  – Trong Al2O3: Al có điện hóa trị là

   +3 , O2 có điện hóa trị là -2

  0
  2021-12-04T06:29:55+00:00

  Điện hóa trị :

  +)Cs là 1+,

  +) Cl là 1-;

  +) Na là 1+,

  +) O là 2-;

  +)Ba là 2+,

  +)Al là 3+

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )