Hãy cho biết đoạn 1 của bài Con Cò có bao nhiêu câu ca dao và cho biết tên ca dao tục ngữ đó

Question

Hãy cho biết đoạn 1 của bài Con Cò có bao nhiêu câu ca dao và cho biết tên ca dao tục ngữ đó

in progress 0
Isabelle 21 phút 2021-09-12T22:37:44+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T22:39:14+00:00

  Trong bài con cò có 3 câu tục ngữ:

  Con cò bay la
  Con cò bay lả”    (1)

  “con cò ăn đêm” (2)

  “cò sợ xáo măng”  (3)

  Xin ctlhn ạ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )