Hãy cho biết hệ thức giữa trọng lượng và khối lượng của cùng một vật.tên và đơn vị các đại lượng

Question

Hãy cho biết hệ thức giữa trọng lượng và khối lượng của cùng một vật.tên và đơn vị các đại lượng

in progress 0
Skylar 5 ngày 2021-12-07T19:42:59+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T19:44:29+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  P=10m

  P: trọng lượng (N)

  m:khối lượng (kg)

  0
  2021-12-07T19:44:54+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  P = 10 x m

  m = P : 10

  Trong đó:P là trọng lượng(N)

  m là khối lượng(kg)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )