Hãy cho biết hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân cấp cơ sở có trách nhiệm gì? Giúp mik với ạ Mik cho điểm cao ạ

Question

Hãy cho biết hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân cấp cơ sở có trách nhiệm gì?
Giúp mik với ạ
Mik cho điểm cao ạ

in progress 0
Adalynn 4 tháng 2021-08-19T19:22:26+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T19:23:33+00:00

  Hội đồng nhân dân

  +Do nhân dân bầu ra

  +Nhiệm vụ, quyền hành: quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương( về kinh tế , xã hội, quốc phòng và an ninh)

  Uỷ ban nhân dân

  +Do hội đồng nhân dân bầu ra

  +Là cơ quan chấp hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân, là cơ quan hành chánh của nhà nước ở địa phương

  0
  2021-08-19T19:23:40+00:00

  Hội đồng nhân dân xã có những nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

  • Quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng (xây dựng kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân).
  • Giám sát hành động của thường trực HĐND, UBND xã, giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND xã.
  • HĐND chịu trách nhiệm trước dân về:
  • Ổn định kinh tế
  • Nâng cao đời sống
  • Củng cố an ninh- quốc phòng.

   Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) có những nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

   • Chấp hành nghị quyết của HĐND
   • Quản lý nhà nước ở địa phương
   • Tuyên truyền giáo dục pháp luật
   • Đảm bảo trật tự an toàn xã hội
   • Phòng chống thiên tai, bảo vệ tài sản
   • Chống tham nhũng và tệ nạn xã hội.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )