hãy cho biết làm thế nào biết được tên người có điểm trung bình cao nhất? a)sắp xếp theo cột trung bình b)lọc ở cột điểm trung bình theo giá trị cao n

Question

hãy cho biết làm thế nào biết được tên người có điểm trung bình cao nhất?
a)sắp xếp theo cột trung bình
b)lọc ở cột điểm trung bình theo giá trị cao nhất trong cột
c)cả cách 1,2 đều đúng
d) cả cách 1,2 đều sai

in progress 0
Reagan 1 năm 2021-07-24T01:44:38+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T01:46:27+00:00

  Đáp án: c 

  Vì khi sắp xếp theo thứ tự từ cao đến thấp ta có thể dễ dàng tìm ra điểm trung bình cao nhất của bảng đó còn khi lọc ở cột điểm trung bình theo giá trị cao nhất trong cột ta có thể lọc ra các điểm trung bình cao cũng dễ tìm ra người có điểm trung bình cao nhất

  0
  2021-07-24T01:46:30+00:00

  Đáp án: C

  Vì: 

  – Khi sắp xếp theo cột trung bình sẽ giúp bạn nhanh chóng trực quan hóa và hiểu rõ hơn về dữ liệu của mình từ đó sẽ dễ dàng tìm được tên người có điểm trung bình cao nhất

  – Khi lọc ở cột điểm trung bình theo giá trị cao nhất trong cột sẽ hiển thị dữ liệu bạn muốn và ẩn phần còn lại. Sau khi bạn lọc dữ liệu trong một phạm vi ô hoặc bảng, bạn có thể áp dụng lại một bộ lọc để lấy kết quả cần tìm sẽ dễ dàng tìm được tên người có điểm trung bình cao nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )