Hãy cho biết những biểu diễn nào dưới đây không là biểu diễn hằng trong Pascal và chỉ rõ lỗi trong từng trường hợp e) A20 g) 4+6

Question

Hãy cho biết những biểu diễn nào dưới đây không là biểu diễn hằng trong Pascal và chỉ rõ lỗi trong từng trường hợp
e) A20
g) 4+6

in progress 0
Ariana 1 tháng 2021-08-28T05:32:11+00:00 2 Answers 238 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T05:33:41+00:00

  4+6

  Sai, đây là biểu thức không phải hằng

  0
  2021-08-28T05:33:48+00:00

  a) A20

  – Sai. Vì hằng xâu thì phải được đặt trong cặp dấu ‘ ‘

  => Sửa đúng là ‘A20’

  b) 4+6

  – Đúng. Vì trong pascal, nếu đặt hằng là biểu thức thì giá trị của hằng đó sẽ tự động đặt theo kết quả của biểu thức. Nó chỉ sai khi các phần tử của phép tính không phải là một số hay giá trị nhất định.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )