Hãy cho biết thái độ của nhân dân ta trước những chính sách văn hóa phong kiến phương Bắc ?

Question

Hãy cho biết thái độ của nhân dân ta trước những chính sách văn hóa phong kiến phương Bắc ?

in progress 0
Kaylee 2 tháng 2021-10-10T06:51:37+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T06:53:00+00:00

  Vừa giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, vừa tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa của Trung Quốc

  0
  2021-10-10T06:53:18+00:00

  Không khuất phục nổi dậy các cuộc khởi nghĩa ở khắp mọi nơi

  Oán hận ngút trời không thể nào sánh được 

  giữ gìn,và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, vừa tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )