) Hãy cho biết từ “xuân ” trong câu thơ sau, từ nào được dùng theo nghĩa gốc? Từ nào được dùng theo nghĩa chuyển? Giải thích nghĩa của từ “xuân ’’ tr

Question

) Hãy cho biết từ “xuân ” trong câu thơ sau, từ nào được dùng theo nghĩa gốc? Từ nào được dùng theo nghĩa chuyển? Giải thích nghĩa của từ “xuân ’’ trong các câu đó.
Mùa xuân (1) là tết trồng cây
Làm cho đất nước càng ngày càng xuân(2)
(Hồ Chí Minh)

in progress 0
Eva 4 tuần 2021-11-12T13:55:55+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T13:57:24+00:00

  từ được dùng theo nghĩa gốc:xuân (1)

  =>vì ở đây nói là mùa xuân.

  Từ được dùng theo nghĩa chuyển:xuân(2)

  =>vì ở đay xuân là nói về có nghĩa là trẻ.

  0
  2021-11-12T13:57:24+00:00

  Từ xuân trong câu(1) đc dùng theo nghĩa gốc

  Từ xuân trong câu (2) đc dùng theo nghĩa chuyển.

  Giải thích nghĩa:

  Từ xuân trong câu (1):

    ⇒ Từ xuân này nói về mùa xuân

  Từ xuân trong câu (2)

  ⇒ Đây là từ nói khéo. Từ xuân này có nghĩa là trẻ. Có nghĩa là trẻ lại, tươi tắn…

  @Sư Tử Hà Đông

  @Olympia

  Sư Tử cute gửi bn>thi tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )