Hãy cho biết từng phép chiếu đồ thường dùng để vẽ bản đồ ở khu vực nào

Question

Hãy cho biết từng phép chiếu đồ thường dùng để vẽ bản đồ ở khu vực nào

in progress 0
Melanie 1 năm 2021-10-16T01:11:43+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-16T01:12:51+00:00

    – Phép chiếu phương vị: thường dùng để vẽ khu vực vĩ độ cao ở vùng cực của bản đồ.

    – Phép chiếu hình nón đứng: thường dùng để vẽ bản đồ ở các vùng đất thuộc vĩ độ trung bình (khu vực ôn đới) và lãnh thổ kéo dài theo vĩ tuyến như: Liên Bang Nga, Trung Quốc, Hoa Kì…

    – Phép chiếu hình trụ đứng: thường dùng để vẽ bản đồ thế giới hoặc các khu vực gần Xích đạo.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )