Hãy cho biết ý kiến của anh chị về nhận đinh”Chiếu Cần Vương chỉ là ngọn cờ tập hợp lực lượng chứ ko giữ vai trò quyết định đến sựbùng nổ của phong t

Question

Hãy cho biết ý kiến của anh chị về nhận đinh”Chiếu Cần Vương chỉ là ngọn cờ tập hợp lực lượng chứ ko giữ vai trò quyết định đến sựbùng nổ của phong trào” Anh chị có suy nghĩ gì về vấn đề đoàn kêt của dân tộc , tập hợp lực lượng trong giai đoạn hiện nay

in progress 0
Ayla 3 ngày 2021-12-07T03:07:42+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T03:08:47+00:00

  – trước khi chiếu cần vương ban ra thì nhân dân vẫn giữ thái độ chống Pháp, đoàn kết, sáng tạo chống giặc. Còn quan lại triều đình thì bị ảnh hương bởi tư tưởng trung quân ái quốc nên lưỡng lự. Nếu chọn trung với vua thì lại k cùng nhân dân kháng chiến, thực hiện bãi binh thì có tội với đất nước. Nếu yêu nước cùng nhân dân kháng chiến thì lại có tội với vua.

  – sau khi chiếu cần vương được ban ra thì quan lại triều đình ms được giải thoát khỏi gánh nặng đó. Khi đó họ mới tập hợp lực lượng nông dân và lãnh đạo họ. Nhân dân cả nước thì càng hăng hái hơn vì giúp vua cứu nước.

  => Đồng ý với ý kiến trên

  0
  2021-12-07T03:09:25+00:00

  * Nhận định “Chiếu Cần Vương chỉ là ngọn cờ tập hợp lực lượng chứ không giữ vai trò quyết định đến sự bùng nổ của phong trào” là đúng.

  – Từ trước khi Chiếu Cần Vương được ban ra, quần chúng nhân dân đã kiên quyết đấu tranh chống lại thực dân Pháp. Tuy nhiên, các phong trào đấu tranh còn diễn ra lẻ tẻ, chưa có sự liên kết.

  – Cho đến khi Chiếu Cần Vương được ban ra, các phong trào đấu tranh của nhân dân diễn ra mạnh mẽ hơn, dưới ngọn cờ “Cần Vương”. Vì thế có thể coi nó như một ngọn cờ tập hợp lực lượng.

  – Nguyên nhân quyết định dẫn đến sự bùng nổ của phong trào đó là mâu thuẫn gay gắt giữa toàn thể nhân dân ta với thực dân Pháp.

  * Suy nghĩ về vấn đề đoàn kết của dân tộc, tập hợp lực lượng trong giai đoạn hiện nay:

  Trong giai đoạn hiện nay vấn đề đoàn kết dân tộc, tập hợp lực lượng toàn dân luôn được Đảng ta chú trọng quan tâm. Biểu hiện qua các chính sách đoàn kết dân tộc, kêu gọi nhân dân tham gia vào các đoàn thể, kêu gọi ủng hộ vì người nghèo,…

  Tuy nhiên, vấn đề đoàn kết dân tộc luôn là vấn đề nhạy cảm khiến nhiều đối tượng phản động có cơ hội lợi dụng và xuyên tạc chính sách của Đảng. Chính vì thế, mỗi cá nhân chúng ta cần đề cao cảnh giác, sáng suốt và có chính kiến đúng đắn trước nhiều thông tin trái chiều. Nhất là trong thời đại mạng xã hội phát triển ngày nay.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )