Hãy cho mk biết Tên niên hiệu đời Hùng Vương thứ nhất và đời Hùng Vương Thứ Hai.(60 đ đấy)

Question

Hãy cho mk biết Tên niên hiệu đời Hùng Vương thứ nhất và đời Hùng Vương Thứ Hai.(60 đ đấy)

in progress 0
Raelynn 1 năm 2021-08-28T02:18:14+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T02:19:31+00:00

  Tên niên hiệu đời Hùng Vương thứ nhất là Kinh Dương Vương

  Tên niên hiệu đời Hùng Vương thứ hai là Hùng Hiền Vương còn gọi là Lạc Long Quân

  0
  2021-08-28T02:20:03+00:00

  Theo như cô mình đã cho lớp mình biết là:

  +Tên Niên Hiệu đời Hùng Vương thứ nhất là: Kinh Dương Vương

  +Tên Niên Hiệu đời Hùng Vương thứ hai là: Lạc Long Quân

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )