hãy cho ví dụ với How dc dùng để hỏi về các loại vận chuyển

Question

hãy cho ví dụ với How dc dùng để hỏi về các loại vận chuyển

in progress 0
Eva 2 tháng 2021-10-05T07:32:18+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T07:33:25+00:00

  +How do they go to supermarket?

  (Bạn đi tới siêu thị bằng phương tiện gì?)

  +How do you travel to Ha Long Bay?

  (Bạn đi du lịch tới Vịnh Hạ Long bằng phương tiện gì?)

  +Cấu trúc: How do/does + S + go to/ travel to + địa điểm muốn tới? 

  0
  2021-10-05T07:33:37+00:00

  – How did you go there?

  – How does he get there

  Công thức: How + do/does/did + S + go/travel + N(phuong tiện)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )