Hãy chọn câu sai? A. Nếu a > b và c < 0 thì ac > bc. B. Nếu a < b và c < 0 thì ac > bc. C. Nếu a ≥ b và c < 0 thì ac ≤ bc. D. Nếu a ≥ b và c > 0 thì a

Question

Hãy chọn câu sai?
A. Nếu a > b và c < 0 thì ac > bc.
B. Nếu a < b và c < 0 thì ac > bc.
C. Nếu a ≥ b và c < 0 thì ac ≤ bc. D. Nếu a ≥ b và c > 0 thì ac ≥ bc.

in progress 0
Daisy 1 tháng 2021-08-04T19:59:55+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T20:01:49+00:00

  Đáp án:  A. Nếu a > b và c < 0 thì ac > bc

  Giải thích: 

  Áp dụng: Mọi số khi nhân hoặc chia với số âm trong bất phương trình thì đều đổi dấu,từ `(≥)` sang `(≤)` hoặc ngược lại.

  Ta có:    `a > b`

  Mà `c<0` hay c là số âm.

  `=> a.c<b.c`

  `→` Đáp án: `A` là sai

  Ta có:    `a<b`

  Mà `c<0` hay c là số âm.

  `=>  a.c>b.c`

  `→` Đáp án: `B` là đúng

  Ta có:    `a≥b`

  Mà `c<0` hay c là số âm.

  `=>  a.c≤b.c`

  `→` Đáp án: `C` là đúng

  Ta có:    `a≥b`

  Mà `c>0` hay c là số dương.

  `=>  a.c≥b.c`

  `→` Đáp án: `D` là đúng

  Xin hay nhất =_=

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )