Hãy chọn câu trả lời đúng nhất: 1. Trong các tỉ lệ bản đồ sau, tỉ lệ nào lớn nhất? A.1: 100.000 B.1: 200.000 C.1: 300.000 D.1: 400.000 2. Muốn bản đồ

Question

Hãy chọn câu trả lời đúng nhất:
1. Trong các tỉ lệ bản đồ sau, tỉ lệ nào lớn nhất?
A.1: 100.000
B.1: 200.000
C.1: 300.000
D.1: 400.000
2. Muốn bản đồ thể hiện đối tượng địa lí chi tiết thì tỉ lệ bản đồ phải
A. rất nhỏ.
B. nhỏ.
C. trung bình.
D. lớn.
3. Biên giới quốc gia, ranh giới tỉnh thường được thể hiện trên bản đồ bằng kí hiệu:
A. điểm.
B. đường.
C. diện tích.
D. tượng hình.
4. Tỉ lệ bản đồ được thể hiện ở hai dạng:
A. tỉ lệ số và tỉ lệ hình học.
B. tỉ lệ hình học và tỉ lệ chữ.
C. tỉ lệ số và tỉ lệ thước.
D. tỉ lệ nhỏ và tỉ lệ lớn.
5. Khoảng cách từ A đến B trên thực tế là 60km, trên bản đồ là 6cm. Hỏi bản đồ có tỉ lệ bao nhiêu?
A. 1: 1000
B. 1: 10.000
C. 1: 100.000
D. 1: 1000.000
6. Tỉ lệ bản đồ cho ta biết được điều gì ?
A. Bản đồ đó lớn hay nhỏ.
B. Kích thước của các đối tượng địa lí trên bản đồ.
C. Các khoảng cách của bản đồ được thu nhỏ bao nhiêu lần so với thực địa.
D. Trên bản đồ có ít hay nhiều đối tượng địa lí.
7. Một bản đồ có ghi “Tỉ lệ: 1: 100. 000”, cách ghi đó có ý nghĩa gì ?
A. 1cm trên bản đồ tương ứng với 100.000 m trên thực tế.
B. 1 cm trên thực tế tương ứng với 100.000 m trên bản đồ.
C. 1 cm trên bản đồ tương ứng với 100.000 cm trên thực tế.
D. 1 cm trên thực tế tương ứng với 100.000 cm trên bản đồ.
8. Cách xác định phương hướng trên bản đồ là
A. Theo quy ước phần chính giữa bản đồ là trung tâm, đầu phía bên phải chỉ hướng Tây, bên trái chỉ hướng Đông.
B.Theo quy ước phần chính giữa bản đồ là trung tâm, đầu phía bên phải chỉ hướng Đông, bên trái chỉ hướng Tây.
C. Đầu phía trên kinh tuyến chỉ hướng Nam, đầu phía dưới chỉ hướng Bắc.
D. Theo quy ước phần chính giữa bản đồ là trung tâm, đầu phía trên kinh tuyến chỉ hướng Bắc, đầu phía dưới chỉ hướng Nam; đầu phía bên phải vĩ tuyến chỉ hướng Đông, đầu bên trái chỉ hướng Tây.
9. Nhận xét nào sau đây đúng với hình dạng của Trái Đất ?
A. Hình cầu. B. Hình tròn.
C. Hình elip gần tròn. D. Hình vuông.
10.Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng nào ?
A. Từ Tây sang Đông. B. Từ Đông sang Tây.
C. Từ Bắc sang Nam. D. Từ Nam sang Bắc.
11. Nếu cách 1 độ vẽ 1 đường vĩ tuyến thì trên bề mặt quả Địa Cầu sẽ có
A. 90 đường vĩ tuyến
B. 91 đường vĩ tuyến
C. 180 đường vĩ tuyến
D.181 đường vĩ tuyến
12. Nếu cách 10 độ vẽ 1 đường kinh tuyến thì trên bề mặt quả địa cầu sẽ có
A. 90 đường kinh tuyến
B.180 đường kinh tuyến
C. 36 đường kinh tuyến
D. 360 đường kinh tuyến
13. Người ta chia bề mặt Trái Đất làm bao nhiêu khu vực giờ?
A. 22
B. 23
C. 24
D. 25
14. Đường xích đạo chia quả Địa cầu thành hai nửa:
A. Bắc và Nam
B. Đông và Tây
C. Bắc và Đông
D. Nam và Tây
15. Đường chí tuyến Nam là đường vĩ tuyến
A. 23027’Bắc. B. 23027’Nam.
C. 30027’Bắc. D. 30027’Nam.
16. Việt Nam nằm ở múi giờ thứ mấy trên quả Địa Cầu?
A. 4
B. 5
C.6
D.7
17. Khi Trái Đất tự quay quanh trục thì trục Trái Đất luôn
A. nghiêng
B. đổi hướng.
C. thẳng đứng, không đổi hướng.
D. nghiêng, không đổi hướng.
18. Nguyên nhân sinh ra hiện tượng ngày đêm luân phiên trên Trái đất là do
A.Trái Đất hình tròn và quay quanh Mặt Trời.
B. trục Trái Đất luôn thẳng đứng, không đổi hướng.
C.Trái Đất hình cầu và tự quay quanh trục.
D.Trái Đất hình cầu, nghiêng.
19.Vì sao trong khi Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời lại sinh ra hiện tượng các mùa trong năm?
A. Do Trái Đất có hình cầu.
B. Do Trái Đất quay quanh trục.
C. Do Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời.
D. Do trục Trái Đất nghiêng và không đổi hướng trong khi chuyển động trên quỹ đạo.
20. Ngày 22/12, ánh sáng Mặt Trời chiếu vuông góc tại chí tuyến Nam, khi đó nửa cầu nào có ngày dài đêm ngắn ?
A. Nửa cầu Bắc.
B. Nửa cầu Nam.
C. Nửa cầu Đông.
D. Nửa cầu Tây

in progress 0
Ariana 24 phút 2021-09-20T09:04:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T09:06:05+00:00

  Đáp án:

  1. A. $1: 100.000$

  2. D. lớn

  3. B. đường

  4. C. tỉ lệ số và tỉ lệ thước

  5. D. $1: 1.000.000$

  6. C. Các khoảng cách của bản đồ được thu nhỏ bao nhiêu lần so với thực địa

  7. C. $1$ cm trên bản đồ tương ứng với $100.000$ cm trên thực tế

  8. D. Theo quy ước phần chính giữa bản đồ là trung tâm, đầu phía trên kinh tuyến chỉ hướng Bắc, đầu phía dưới chỉ hướng Nam; đầu phía bên phải vĩ tuyến chỉ hướng Đông, đầu bên trái chỉ hướng Tây.

  9. C. Hình elip gần tròn.

  10. A. Từ Tây sang Đông

  11. D. $181$ đường vĩ tuyến

  12. D. $360$ đường kinh tuyến

  13. C. $24$

  14. A. Bắc và Nam

  15. B. $23^{0}$$27^{‘}$ Nam

  16. D. $7$

  17. D. nghiêng, không đổi hướng.

  18. C.Trái Đất hình cầu và tự quay quanh trục

  19. D. Do trục Trái Đất nghiêng và không đổi hướng trong khi chuyển động trên quỹ đạo.

  20. B. Nửa cầu Nam.

  HỌC TỐT NHÉ!

  0
  2021-09-20T09:06:45+00:00

  Chọn A: 1. 10 14

  Chọn B: 3. 15, 20

  Chọn C: 4,6,7,9,23,28

  Chọn D: 2,5,8,11,12,16,17,19

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )