Hãy chọn đáp án đúng cho các câu hỏi sau. 1. Hai bình A và B giống nhau, cùng chứa đầy chất lỏng. Ban đầu nhiệt độ của chất lỏng hai bình là như nha

Question

Hãy chọn đáp án đúng cho các câu hỏi sau.
1. Hai bình A và B giống nhau, cùng chứa đầy chất lỏng. Ban đầu nhiệt độ của chất lỏng hai bình là như nhau, Đặt hai bình vào trong cùng một chậu nước nóng thì thấy mực trong bình A dâng cao hơn bình B. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về các chất lỏng chứa trong hai bình.
A. Chất lỏng ở hai bình giống nhau nhưng nhiệt độ của chúng khác nhau
B. Chất lỏng ở hai bình khác nhau, nhiệt độ của chúng khác nhau.
C. Hai bình A và B cùng chứa một loại chất lỏng
D. Hai bình A và B chứa hai loại chất lỏng khác nhau.
2. Có hai bình giống hệt nhau chứa đầy chất lỏng. Một bình chứa rượu và bình còn lại chứa nước. Khi đun nóng cả hai bình ở cùng một nhiệt độ như nhau, hỏi lượng rượu hay nước trào ra khỏi bình nhiều hơn? Biết rằng rượu nở vì nhiệt lớn hơn nước.
A. Nước trào ra nhiều hơn rượu
B. Nước và rượu trào ra như nhau
C. Rượu trào ra nhiều hơn nước.
D. Không đủ cơ sở để kết luận.
3. Nước ở trường hợp nào dưới đây có trọng lượng riêng lớn nhất?
A. Thể lỏng, nhiệt độ cao hơn 4℃
B. Thể lỏng, nhiệt độ bằng 4℃
C. Thể lỏng, nhiệt độ bằng 0℃
D. Thể hơi, nhiệt độ bằng 100℃
4. Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt………
A. Giống nhau
B. Khác nhau
C. Giảm dần đi

in progress 0
Aaliyah 2 tháng 2021-10-19T21:47:37+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-19T21:49:10+00:00

  =>Đáp án:

  Câu 1: D (Hai bình A và B chứa hai loại chất lỏng khác nhau)

  Câu 2: C (Rượu trào ra nhiều hơn nước)

  Câu 3: B (Thể lỏng, nhiệt độ bằng 4℃)

  Câu 4: B (Khác nhau)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )