Hãy chọn đáp án đúng nhất Câu 1: Nhóm cây nào toàn thực vật có hoa? A. Cây táo, cây thông, cây lúa, cây vạn niên thanh B. Cây cải, cây hồng xiêm, cây

Question

Hãy chọn đáp án đúng nhất
Câu 1: Nhóm cây nào toàn thực vật có hoa?
A. Cây táo, cây thông, cây lúa, cây vạn niên thanh
B. Cây cải, cây hồng xiêm, cây đậu, cây dừa
C. Cây rau bợ, cây chuối, cây xà cừ, cây phượng
D. Cả A, B và C.
Câu 2: Trong các miền của rễ, miền nào là miền quan trọng nhất ? Vì sao?
A. Miền trưởng thành có các mạch dẫn làm nhiệm vụ dẫn truyền
B. Miền chóp rễ, che chở cho đầu rễ
C. Miền sinh trưởng làm cho rễ dài ra
D. Miền hút có các lông hút hấp thụ nước và muối khoáng hòa tan cung cấp cho cây

in progress 0
Adeline 1 tháng 2021-08-09T15:59:31+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T16:00:42+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  câu 1 ;B. Cây cải, cây hồng xiêm, cây đậu, cây dừa

  câu 2;D. Miền hút có các lông hút hấp thụ nước và muối khoáng hòa tan cung cấp cho cây

  0
  2021-08-09T16:01:17+00:00

  Câu 1: Nhóm cây nào toàn thực vật có hoa?

  A. Cây táo, cây thông, cây lúa, cây vạn niên thanh

  B. Cây cải, cây hồng xiêm, cây đậu, cây dừa

  C. Cây rau bợ, cây chuối, cây xà cừ, cây phượng

  D. Cả A, B và C. 

  Câu 2: Trong các miền của rễ, miền nào là miền quan trọng nhất? Vì sao? 

  A. Miền trưởng thành có các mạch dẫn làm nhiệm vụ dẫn truyền

  B. Miền chóp rễ, che chở cho đầu rễ

  C. Miền sinh trưởng làm cho rễ dài ra 

  D. Miền hút có các lông hút hấp thụ nước và muối khoáng hòa tan cung cấp cho cây

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )