Hãy chọn phát biểu đúng về oxi và ozon: A. Oxi và ozon đều có tính OXH mạnh như nhau B. Oxi và ozon đều có số proton và notron giống nhau trong phân t

Question

Hãy chọn phát biểu đúng về oxi và ozon:
A. Oxi và ozon đều có tính OXH mạnh như nhau
B. Oxi và ozon đều có số proton và notron giống nhau trong phân tử
C. Oxi và ozon là các dạng thù hình của nguyên tố oxi
D. Cả oxi và ozon đều phản ứng được với các chất như Ag, KI, PbS ở nhiệt độ thường
!!! Câu này mình biết đáp án là câu C rồi. Nhưng nhờ mng giải thích giùm câu D, B tại sao lại sai
HỨA TICK 5 SAO VÀ CẢM ƠN NẾU TRẢ CÓ TÂM NHAAAA @@@

in progress 0
Eden 2 tháng 2021-07-24T04:39:59+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T04:41:01+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Câu B sai vì phân tử oxi là O2, phân tử ozon là O3

  => số proton và notron của O3 =3/2 O2

  Câu D sai vì oxi không tác dụng được với Ag, KI, PbS

  còn Ag+O3 -> Ag2O + O2

  KI + O3 +H2O -> KOH+O2+I2

  0
  2021-07-24T04:41:09+00:00

  Cho mik xin ctlhn.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )