Hãy chuyển ngôn ngữ thông thường của 1 bài toán sau sang ngôn ngữ đại số Một nhà buôn có 1 số tiền Năm đầu tiên ông ta tiêu hết 100 bảng của số tiền

Question

Hãy chuyển ngôn ngữ thông thường của 1 bài toán sau sang ngôn ngữ đại số
Một nhà buôn có 1 số tiền
Năm đầu tiên ông ta tiêu hết 100 bảng của số tiền đó
Ông ta tăng thêm 1 phần 3 số tiền còn lại
Năm thứ 2 ông ta tiêu thêm 100 bảng
Sau đó ông ta tăng thêm 1 phần 3 số tiền còn lại
Năm thứ 3 ông ta tiêu thêm 100 bảng nữa
Ông ta lại tăng thêm 1 phần 3 số tiền còn lại
Thế là ông ta giàu gấp đôi lúc khởi đầu
(Áp dụng lập phương trình)

in progress 0
Piper 2 năm 2021-08-07T18:22:12+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T18:23:58+00:00

  Theo thứ tự bạn viết từng câu nhé

  `x`

  `x-100`

  `(x-100)+(x-100)/3` hay `(4x-400)/3`

  `(4x-100)/3 -100` hay `(4x-700)/3`

  `(4x-700)/3 + (4x-700)/9` hay `(16x-2800)/9`

  `(16x-2800)/9 -100` hay `(16x-3700)/9`

  `(16x-3700)/9 + (16x-3700)/27` hay `(64x-14800)/27`

  `(64x-14800)/27` `=2x`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )