Hãy dẫn chứng cụ thể quá trình đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân ta diễn ra như thế nào ? Cho biết hành động của triều đình đối với thực dân

Question

Hãy dẫn chứng cụ thể quá trình đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân ta diễn ra như thế nào ? Cho biết hành động của triều đình đối với thực dân Pháp và nhân dân ta? Giúp mình vs hứa vote 5 sao

in progress 0
Savannah 3 tháng 2021-09-27T12:11:04+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T12:12:48+00:00

  Khi Pháp sang xâm lược Việt Nam ta thì chúng đã lấy cớ bảo vệ đạo Gia-tô và triều đình Huế không nhận quốc thư nên td Pháp xâm lược Việt Nam. Sau khi triều đình Huế đầu hàng nhân dân vẫn tiếp tục chiến đấu bất chấp thái độ của triều đình, giặc Pháp đến đâu dân ta nổi dậy ở đó. Sau các hiệp ước, triều Nguyễn từng bước nhượng bộ, đầu hàng Pháp thì nhân dân 2 miền Nam-Bắc tự động kháng chiến quyết liệt hơn làm vỡ kế hoạch của chúng, làm cho chúng mất 30 năm ms bình định đc VN

  0
  2021-09-27T12:12:51+00:00

  Đáp án

  -Thái độ và hành động của triều đình Huế trong việc để mất 3 tỉnh miền Tây Nam Kì:
  + Ngăn cản phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta ở Nam Kì và ra lệnh bãi binh.

  + Do thái độ cầu hòa của triều đình –> Pháp chiếm được 3 tỉnh miền Tây Nam Kì mà không tốn một viên đạn nào( t6.1867).
  -Phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân diễn ra sôi nổi với những hình thức phong phú:
  + Bất hợp tác với giặc, một số bộ phận nhân dân kiên quyết đấu tranh vũ trang –> nhiều trung tâm kháng chiến được thành lập ( Đồng Tháp Mười , Tây Ninh , Bến Tre..).
  + Một bộ phận dùng văn thơ lên án thực dân Pháp và tay sai, cổ vũ lòng yêu nuóc như Phan Văn Trị, Nguyễn Đình Chiểu.

  _chúc bạn học tốt_

  @born to the boss

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )