Hãy đánh giá công lao của các vị anh hùng thời Ngô-Đinh-Tiền Lê-Lý

Question

Hãy đánh giá công lao của các vị anh hùng thời Ngô-Đinh-Tiền Lê-Lý

in progress 0
Eliza 1 tháng 2021-09-05T17:46:00+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-05T17:47:14+00:00

    Công lai của các vị anh hùng thười Ngô- Đinh- Tiền Lê- Lý là không thể chối cãi. Nó có ý nghĩa rất lớn đối với nước ta đặc biệt là việc bảo vệ nên độc lập của nước ta khỏi tay những quân xâm lược

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )