Hãy đánh giá độ đa dạng sinh học động vật ở trường học và ở địa phương của em?Bản thân em đã có những việc làm cụ thể như thế nào để góp phần duy trì

Question

Hãy đánh giá độ đa dạng sinh học động vật ở trường học và ở địa phương của em?Bản thân em đã có những việc làm cụ thể như thế nào để góp phần duy trì đa dạng sinh học động vật tại trường học và ở địa phương?

in progress 0
Daisy 2 tháng 2021-07-18T19:42:40+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T19:43:45+00:00

  Đa dạng về loài sinh vật, điều kiện môi trường sống, nơi chúng sinh sống
  Bản thân em đã bảo vệ, tuyên truyền và phát động mọi người bảo vệ chúng
  Nhớ cho mình 5 sao với nha, mình tự làm đó ạ

  0
  2021-07-18T19:44:17+00:00

  trước đây vô cùng đa dạng nhưng giờ đã có phần giảm sút

  việc làm : tham gia vệ sinh môi trường xung quanh khu vực em sống
                   tuyên truyền cho mọi người biết về sự suy giảm đa dạng sinh học động vật
                   trồng nhiều cây để góp phần khôi phục môi trường tự nhiên

                   tham gia những hoạt động của nhà trường liên quan đến sự suy giảm đa dạng sinh học động vật

  mình chỉ nghĩ được có vậy thôi có gì sai sót mong bạn thông cảm =))

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )