hãy đặt 5 câu tiếng anh mà mỗi câu là 1 thì khác nhau

Question

hãy đặt 5 câu tiếng anh mà mỗi câu là 1 thì khác nhau

in progress 0
Gianna 6 ngày 2021-12-04T08:16:23+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T08:17:30+00:00

  – she is teaching my brother

  hien tai tiep dien

  -my mom goes to the shopping everyday

  hien tai don

  -my dad read the book last night

  qua khu don

  -I will go to school tomorrow

  tuong lai don

  -My sister has visited to the Ha Noi since 2020

  hien tai hoan thanh

  0
  2021-12-04T08:17:50+00:00

  Thì quá khứ đơn: I went to cinema yesterday

  Thì tương lai đơn: I will clean the house

  Thì hiện tại tiếp diễn: I am going fishing

  Thì hiện tại đơn: She is a teacher

  Thì hiện tại hoàn thành: the train has arrived

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )