hãy đặt một câu trong đó dùng cả 4 từ:trọng lượng,khối lượng,lực kế,cân

Question

hãy đặt một câu trong đó dùng cả 4 từ:trọng lượng,khối lượng,lực kế,cân

in progress 0
aikhanh 4 tháng 2021-08-19T19:12:43+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T19:13:58+00:00

  Đáp án:

   Nếu dùng cân để cân một vật được khối lượng là m(kg) thì dùng lực kế đo trọng lượng của vật sẽ là $P = 10.m (N)$

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-19T19:14:26+00:00

  Đáp án:

  Dùng lực kế ta cân được trọng lượng của một vật từ đó có thế suy ra được khối lượng của nó.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )