hãy đề xuất nhà trường nhằm phát huy truyền thoogns dân tộc

Question

hãy đề xuất nhà trường nhằm phát huy truyền thoogns dân tộc

in progress 0
Savannah 29 phút 2021-09-12T23:00:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:02:00+00:00

  Tổ chức các hoạt động liên quan đến các truyền thống của dân tộc 

  Tuyên truyền , nâng cao ý thức của mỗi hs về truyền thống của dân tộc 

  0
  2021-09-12T23:02:39+00:00

  thường xuyen tổ chức các hoạt dộng văn hóa dan giang tham gi các lễ oi ;…

  thong cam nếu có sai xót j bỏ qua

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )