hãy điền chữ S vào câu trả lời sai , chữ Đ vào câu trả lời đúng [vào chỗ chấm] a] trong đợt dịch bệnh covid -19, giá bán của một chiếc khẩu trang tăng

Question

hãy điền chữ S vào câu trả lời sai , chữ Đ vào câu trả lời đúng [vào chỗ chấm]
a] trong đợt dịch bệnh covid -19, giá bán của một chiếc khẩu trang tăng thêm 20% so với giá bán thông thường . sau đó , cửa hàng đã điều chỉnh giảm 20% giá bán. vậy giá bán chiếc khẩu trang không thay đổi so với giá bán ban đầu : ………….
b] một tam giác có diện tích 12,6 dm2 và chiều cao tương ứng là 45 cm thì cạnh đáy của tam giác đó là 5,6dm:……………..

in progress 0
Jasmine 3 tuần 2021-11-19T23:59:17+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-11-20T00:00:45+00:00

    a, Trong đợt dịch bệnh Covid -19, giá bán của một chiếc khẩu trang tăng thêm 20% so với giá bán thông thường . Sau đó , cửa hàng đã điều chỉnh giảm 20% giá bán. Vậy giá bán chiếc khẩu trang không thay đổi so với giá bán ban đầu : ……Đ…….

    b, Một tam giác có diện tích 12,6 dm² và chiều cao tương ứng là 45 cm thì cạnh đáy của tam giác đó là 5,6dm:…….Đ……….

     

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )