Hãy điền vào chỗ trống sau đây: “ Bấy giờ (dưới thời Tiền Lê), các nhà sư vừa có tri thức vừa quan tâm đến đất nước nên được triều đình quý trọng. Sư…

Question

Hãy điền vào chỗ trống sau đây:
“ Bấy giờ (dưới thời Tiền Lê), các nhà sư vừa có tri thức vừa quan tâm đến đất nước nên được triều đình quý trọng. Sư…………….. được cử làm người thay mặt cho vua đi đón sứ thần của nhà Tống”.
A. Ngô Chân Lưu B. Vạn Hạnh
C. Đỗ Thuận D. Ngô Chân Lưu, Vạn Hạnh
CẦN MỘT ĐÁP ÁN CHẮC CHẮN CHO CÂU HỎI NÀY !!!

in progress 0
Kaylee 1 tháng 2021-11-12T13:52:20+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T13:53:45+00:00

  A Ngô Chân Lưu

  0
  2021-11-12T13:54:05+00:00

  A:Ngô Chân Lưu 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )