hãy điền vào chỗ trống vote 5 và câu trả lời chất lượng kiểu đối xứng cách di chuyển cách tự vệ cách dinh dưỡng của 3 con sứa san hô là thuyuyr tức

Question

hãy điền vào chỗ trống vote 5 và câu trả lời chất lượng
kiểu đối xứng
cách di chuyển
cách tự vệ
cách dinh dưỡng
của 3 con sứa san hô là thuyuyr tức

in progress 0
Sadie 2 giờ 2021-09-08T10:51:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T10:52:36+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Sứa:

  Đối xứng tỏa tròn.

  Di chuyển: co bóp dù.

   Tb gai tự vệ.

  Dinh dưỡng: dị dưỡng.

  San hô – thủy tức: 

  Đối xứng tỏa tròn.

  Di chuyển:

  + san hô: ko di chuyển.

  + thủy tức có 2 kiểu di chuyển: theo kiểu sâu đo và kiểu lộn đầu.

  Tb gai tự vệ.

  Dinh dưỡng: dị dưỡng.

  0
  2021-09-08T10:53:20+00:00

  Bạn tham khảo!

  *Thủy tức
  – Kiểu đối xứng : đối xứng tỏa tròn
  – Cách di chuyển : sâu đo và lộn đầu
  – Cách tự vệ : tế bào gai
  – Cách dinh dưỡng : dị dưỡng

  *Sứa
  – Kiểu đối xứng : đối xứng tỏa tròn
  – Cách di chuyển : co bóp dù
  – Cách tự vệ : tế bào gai và tự vệ nhờ di chuyển
  – Kiểu dinh dưỡng : dị dưỡng
  *San hô
  – Kiểu đối xứng : không đối xứng
  – Cách di chuyển : không di chuyển
  – Cách tự vệ : tế bào gai
  – Cách dinh dưỡng : dị dưỡng
  $FbBinhne2k88$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )