Hãy giải thích tại sao gọi là sự nhân lên của virut mà không gọi là sinh sản? ( tìm hiểu sự nhân lên của virut trong tế bào chủ)

Question

Hãy giải thích tại sao gọi là sự nhân lên của virut mà không gọi là sinh sản? ( tìm hiểu sự nhân lên của virut trong tế bào chủ)

in progress 0
aikhanh 2 tháng 2021-07-24T19:40:26+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T19:41:56+00:00

  – Vì virut chưa có cấu tạo tế bào, chúng chỉ được cấu tạo bởi một loại axit nuclêic được bao bởi vỏ prôtêin.

  – Do cấu tạo quá đơn giản vì thế chúng không có đầy đủ các chức năng để sinh sản mà chỉ kí sinh để nhân lên.

  – Các giai đoạn nhân lên của virut:

  + Hấp thụ.

  + Sinh tổng hợp.

  + Lắp ráp.

  + Phóng thích.

   

  0
  2021-07-24T19:42:04+00:00

  Đáp án:

  vì virut không có cấu tạo tế bào , không có quá trình trao đổi chất , không thể tự sinh sản được

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )