hãy giải thích vì sao nhà nước Việt Nam là nhà nước pháp quyền XHCN,của dân,do dân,vì dân?

Question

hãy giải thích vì sao nhà nước Việt Nam là nhà nước pháp quyền XHCN,của dân,do dân,vì dân?

in progress 0
Lydia 3 tuần 2021-08-20T04:48:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T04:49:50+00:00

  HỌC TỐT NHA !

  hay-giai-thich-vi-sao-nha-nuoc-viet-nam-la-nha-nuoc-phap-quyen-hcn-cua-dan-do-dan-vi-dan

  0
  2021-08-20T04:49:50+00:00

  Nhà nước Việt Nam là nhà nước pháp quyền XHCN, của dân, do dân, vì dân. Bởi vì nước ta là thành quả cách mạng của nhân dân, do nhân dân lập ra và hoạt động vì lợi ích của nhân dân.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )