hãy giải thich vì sao nhà nước Việt Nam là nhà nước pháp quyền XHCN,của dân,do dân,vì dân?

Question

hãy giải thich vì sao nhà nước Việt Nam là nhà nước pháp quyền XHCN,của dân,do dân,vì dân?

in progress 0
Amara 3 tuần 2021-08-20T04:45:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T04:47:01+00:00

  Nhà nước Việt Nam là nhà nước pháp quyền XHCN , của dân , do dân , vì dân vì nước ta là thành quả của nhân dân , do nhân dân lập ra và vì lợi ích của bản thân .

  XIN HAY NHẤT

  #Chuchoctot

  0
  2021-08-20T04:47:49+00:00

  Vì nước ta là thành quả của nhân dân, do nhân dân lập ra và vì lợi ích của bản thân.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )