Hãy hệ thống lại quá trình chuyển thể của các chất rắn, lỏng, khí

Question

Hãy hệ thống lại quá trình chuyển thể của các chất rắn, lỏng, khí

in progress 0
Eloise 3 tháng 2021-09-15T19:48:59+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T19:50:02+00:00

  Đáp án:

  – Chất rắn sau quá trình nóng chảy thành chất lỏng.

  – Chất lỏng sau quá trình bay hơi thành chất khí.

  – Chất khí sau quá trình ngưng tụ thành chất lỏng.

  – Chất lỏng sau quá trình đông đặc thành chất rắn.

  cho mik ctlhn nha!!!

   

  0
  2021-09-15T19:50:40+00:00

  khi chất rắn nóng  chảy nó sẽ chuyển sang thể lỏng

  khi chất lỏng nóng chảy nó sẽ chuyển thàng chất khí

  khi chất lỏng đông đặc nó sẽ chuyển thành chất rắn

  chất khí khi ngưng tụ sẽ thành chất lỏng

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )