Hãy kể các hình thức sinh sản ở động vật và phân biệt các hình thức sinh sản đó ?

Question

Hãy kể các hình thức sinh sản ở động vật và phân biệt các hình thức sinh sản đó ?

in progress 0
Katherine 3 tháng 2021-09-21T01:18:49+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-21T01:20:24+00:00

  Có 2 hình thức:

  – Sinh sản hữu tính: sự kết hợp giữa tế bào giữa tế bào sinh dục đực  và tế bào sinh dục cái, trứng thụ tinh phát triển thành phôi. 

  – Sinh sản vô tính: sự phân đôi cơ thể hoặc mọc chồi

   

  0
  2021-09-21T01:20:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ở động vật có hai hình thức sinh sản chính. Đó là sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.

  – Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản do sự phân đôi cơ thể hoặc mọc chồi

  – Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực  và tế bào sinh dục cái tạo thành hợp tử-> hợp tử phát triển thành cá thể mới.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )