Hãy kể lại những chính sách về kinh tế và văn hóa, giáo dục của vua Quang Trung.

Question

Hãy kể lại những chính sách về kinh tế và văn hóa, giáo dục của vua Quang Trung.

in progress 0
Caroline 8 phút 2021-09-27T04:33:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T04:34:14+00:00

  nông nghiệp: Ban hành “chiếu khuyến nông” lệnh cho nhân dân đã từng bỏ làng quê phải trở về quê cũ cày cấy, khai phá ruộng hoang

   thương nghiệp:

  Đúc đồng tiền mới

  Yêu cầu nhà Thanh mở biên giới để người dân của hai nước tự do trao đổi hàng hóa.

  Mở cửa biển cho thuyền buôn nước ngoài vào buôn bán.

  Về văn hóa:

  Quang Trung cho dịch các sách chữ Hán ra chữ Nôm.

  Coi chữ Nôm là ngôn ngữ chính thức của quốc gia.

  Chữ Nôm được dùng trong thi cử và nhiều sắc lệnh của nhà nước

  Về giáo dục: Ban bố “chiếu lập học”.

  0
  2021-09-27T04:34:55+00:00

  Về nông nghiệp: ban hành “chiếu khuyến nông” lệnh cho nhân dân đã từng bỏ làng quê phải trở về quê cũ cày cấy, khai phá ruộng hoang.

  Về thương nghiệp:

  -dúc đồng tiền mới

  -yêu cầu nhà Thanh mở biên giới để người dân của hai nước tự do trao đổi hàng hóa.

  -mở cửa biển cho thuyền buôn nước ngoài vào buôn bán.

  Về văn hóa:

  -Quang Trung cho dịch các sách chữ Hán ra chữ Nôm.

  -coi chữ Nôm là ngôn ngữ chính thức của quốc gia.

  -chữ Nôm được dùng trong thi cử và nhiều sắc lệnh của nhà nước

  Về giáo dục: Ban bố “chiếu lập học”.

                                     ~Chúc bạn học giỏi~

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )