. Hãy kể tên 3 công ty xuyên quốc gia của Bắc Mĩ có chi nhánh tại Việt Nam mà em biết.

Question

.
Hãy kể tên 3 công ty xuyên quốc gia của Bắc Mĩ có chi nhánh tại Việt Nam mà em biết.

in progress 0
Eden 5 ngày 2021-09-15T02:19:38+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T02:21:16+00:00

  warmart

  royal dutch shell

  apple

  0
  2021-09-15T02:21:27+00:00

  -Procter & Gamble

  -IBM

   Microsoft

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )