Hãy kể tên các đô thị trên 20 triệu người, các đô thị từ 10- 20 triệu người ở Châu Mỹ? Các đô thị này phân bố chủ yếu ở đâu? các bn trả lời đúng và đầ

Question

Hãy kể tên các đô thị trên 20 triệu người, các đô thị từ 10- 20 triệu người ở Châu
Mỹ? Các đô thị này phân bố chủ yếu ở đâu?
các bn trả lời đúng và đầy đủ nha! hứa vote đàng hoàng

in progress 0
Reese 3 tháng 2021-09-10T06:50:20+00:00 1 Answers 26 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T06:51:41+00:00

  Các đô thị trên 20 triệu người:

  -Mê-hi-cô Xi-ti

  -Xao Pao-lô

  Các đô thị từ 10-20 triệu người:

  -Lốt An-giơ-let

  -Niu-looc

  -BôGôTa

  -Lima

  -Rio-đê Gia-nê-rô

  -Môn-tê-vi-đê-ô

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )