hãy kể tên một số biện pháp sinh sản sinh dưỡng do người?cho ví dụ một số loại cây thường được nhân dân ta áp dụng các biện pháp đó

Question

hãy kể tên một số biện pháp sinh sản sinh dưỡng do người?cho ví dụ một số loại cây thường được nhân dân ta áp dụng các biện pháp đó

in progress 0
Kaylee 1 tháng 2021-11-03T12:39:07+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-03T12:40:13+00:00

  – Giâm cành

  Ví dụ : mía …

  – Chiết cành : vải , xoài 

  – Ghép cành

   Ví dụ : dâu

  0
  2021-11-03T12:40:18+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1/ Giâm cành:

   Giâm cành là cắt một đoạn cành có đủ mắt, chồi cắm xuống đất ẩm cho cành đó bén rễ, phát triển thành cây mới.

   2/ Chiết cành:

  Chiết cành là làm cho cành ra rễ ngay trên cây rồi mới cắt đem trồng thành cây mới.

  Ví dụ: cam, chanh, bưởi, na, hồng, nhãn, vải, cà phê

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )