hãy kể tên một số động vật nguyên sinh có lợi trong ao nuôi cá một số số động vật nguyên sinh gây bệnh ở người và cách chuyền bệnh

Question

hãy kể tên một số động vật nguyên sinh có lợi trong ao nuôi cá một số số động vật nguyên sinh gây bệnh ở người và cách chuyền bệnh

in progress 0
Genesis 1 tháng 2021-08-31T13:38:57+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T13:40:46+00:00

  Một số động vật nguyên sinh có lợi trong ao nuôi cá : Trùng roi xanh, trùng giày , trùng biến hình , trùng cỏ,trùng lỗ,…

  Một số số động vật nguyên sinh gây bệnh ở người và cách chuyền bệnh:

  + Trùng sốt rét: Do muỗi Anôphen kí sinh ở máu người `→` gây bệnh sốt rét

   + Trùng kiết lị: Bào xác của trùng kiết lị thâm nhập vào cơ thể qua đường tiêu hóa `→` Gây bệnh kiết lị

  + Trùng gây bệnh ngủ li bì ở châu Phi: Do ruồi Tsê `-` Tsê truyền từ người này sang người khác.

  @`Ron`

  0
  2021-08-31T13:40:55+00:00

  Đáp án:

    Một số động vật nguyên sinh có lợi trong ao nuôi cá : trùng roi, trùng giày, trùng lỗ, trùng cỏ,…

      Một số số động vật nguyên sinh gây bệnh ở người: +trùng kiết lỵ: bào xác qua con đường tiêu hóa và gây ra bệnh ở người 

  +Trùng sốt rét: do muỗi anophen truyền từ người bày sang người khác

  +Trùng gây bệnh ngủ li bì ở châu phi: do ruồi ste-ste truyền từ người này sang người khác.

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )