Hãy kể tên một số hàng hóa có giá trị sử dụng mà không có giá trị.”

Question

Hãy kể tên một số hàng hóa có giá trị sử dụng mà không có giá trị.”

in progress 0
Clara 3 tháng 2021-08-31T17:20:06+00:00 2 Answers 130 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:21:29+00:00

  Tat ca moi thu deu ko co gia tri khi ban thay no ko co gia tri

  0
  2021-08-31T17:21:58+00:00

  hoa quả, lông , khẩu trang(trước thời kỳ trống dịch) …………………….

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )