Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng và hoàn thành các bài tập sau 1/3 của 45 là A• 15 B•30 C•54 D•45

Question

Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng và hoàn thành các bài tập sau
1/3 của 45 là
A• 15
B•30
C•54
D•45

in progress 0
Adalynn 5 tháng 2021-07-30T21:29:10+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T21:30:14+00:00

  Đáp án:

  `A. 15`

  Giải thích các bước giải:

  1/3` của `45` là:

  `45 × 1/3 = 15`

  Vậy chọn A

  0
  2021-07-30T21:30:40+00:00

  Đáp án: A• 15

   

  Giải thích các bước giải: 

  1/3 của 45 là

  A• 15

  B•30

  C•54

  D•45

   Vì 1/3 x45 = 15

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )