Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp A gồm các chữ số x sao cho số tự nhiên 17×4(x là chữ không phải dấu nhân nha mọi người) chia hết cho 3

Question

Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp A gồm các chữ số x sao cho số tự nhiên 17×4(x là chữ không phải dấu nhân nha mọi người) chia hết cho 3

in progress 0
Kylie 2 tháng 2021-10-05T21:14:06+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T21:15:15+00:00

  Đáp án:

  X=0,3,6,9

  Lời giải: vì tổng các chữ số phải chia hết cho 3

  0
  2021-10-05T21:15:28+00:00

  ké điểm nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )