Hãy nên ý nghĩa của câu: ” Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lí ấy không bao giờ thay đổi” ( M

Question

Hãy nên ý nghĩa của câu: ” Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lí ấy không bao giờ thay đổi”
( Mấy bạn làm đầy đủ và uy tín giúp mình nha! Tại câu này mình lấy điểm trên lớp á! )

in progress 0
Aubrey 1 năm 2021-08-16T03:55:04+00:00 2 Answers 32 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T03:56:12+00:00

  @Meoss_

  * Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lí ấy không bao giờ thay đổi. Thật vậy, câu nói mang ý nghĩa ca ngợi sự gian dị, không cầu kì và không mang sự thay lòng đổi dạ của dân tộc và con người Việt Nam. Cho dù sông cạn, núi mòn nhưng cái chân lí thực sự về đất nước Việt Nam sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

  0
  2021-08-16T03:56:54+00:00

  Ý nghĩa :

  Ở trên đời mọi thứ sinh ra đều có quy luật riêng, cho dù sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng tinh thần chung sức đồng lòng bảo vệ máu thịt của nhân dân Việt Nam ( Nam Bộ ) vẫn luôn bất biến.

  $@$ $Munz$

  Xin câu trả lời hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )