Hãy nêu các bước cần thực hiện khi tạo biểu đồ từ một bảng dữ liệu

Question

Hãy nêu các bước cần thực hiện khi tạo biểu đồ từ một bảng dữ liệu

in progress 0
Eliza 2 năm 2021-07-16T17:35:04+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T17:36:06+00:00

  @Bơ

  Bước 1: Chọn miền dữ liệu.

  Bước 2: Nháy chọn Insert và chọn nhóm charts.

  Bước 3: Chọn biểu đồ thích hợp.

  *^Lý thuyết ^*

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )