hãy nêu các bước thêm thông tin giải thích biểu đồ

Question

hãy nêu các bước thêm thông tin giải thích biểu đồ

in progress 0
Madelyn 5 tháng 2021-07-16T07:21:25+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T07:22:51+00:00

  Các bước thêm thông tin giải thích biểu đồ là:

  B1: nháy chuột vào biểu đồ

  B2: nháy vào layout rồi chọn 

       +Chart tiles

       +Axis tiles

       +Legend

       +data labets

       +Data table

  Nhớ vote 5* và ctlhn nha cảm ơn!!!!

  0
  2021-07-16T07:23:00+00:00

  * Nháy chuột trên biểu đồ để làm xuất hiện dải lệnh ngữ cảnh Chart Tools, trong đó có dải lệnh Layout . Để thêm thông tin giải thích biểu đồ em dùng Labels

  – Thêm hoặc ẩn tiêu đề của biểu đồ : nháy chuột chọn lệnh Chart Title 

  – thêm hoặc ẩn tiêu đề các trục của biểu đồ : nháy chuột chọn lệnh Axis titles

  – thêm hoặc ẩn chú giải của biểu đồ : nháy chuột chọn lệnh legend

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )