Hãy nêu các chương trình hành động để bảo vệ môi trường biển đảo?? Giúp mik vs, thanks ????????

Question

Hãy nêu các chương trình hành động để bảo vệ môi trường biển đảo??
Giúp mik vs, thanks ????????

in progress 0
aihong 1 năm 2021-07-20T18:39:00+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T18:40:14+00:00

  VD:Cuộc thi “Chung tay bảo vệ môi trường biển, đảo, giảm thiểu rác thải nhựa đại dương”

  Chuơng trình thông tin tuyển sinh: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN

  Chương trình:

  – Điều tra, đánh giá tiềm năng sinh vật tại các vùng biển.

  – Cần nguồn đầu tư để chuyển hướng khai thác hải sản từ vùng biển ven bờ-> nước sâu xa bờ hơn

  – Bảo vệ rừng ngập mặn, đồng thời đẩy mạnh các chương trình trồng rừng ngập mặn để gia tăng sản xuất

  – Bảo vệ rạn san hô ngầm ven biển và cấm khai thác san hô 

  – Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản hiện có

  – Phòng chống ô nhiễm biển bởi các yếu tố hóa học trong khai thác tài nguyên, đặc biệt là dầu mỏ

  Xin hay nhất

  0
  2021-07-20T18:40:41+00:00

  Bảo vệ tài nguyên và môi trường biển đảo

  1. Sự giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển – đảo

  – Diện tích rừng ngập mặn giảm nhanh.

  – Nguồn lợi hải sản cũng giảm đáng kể, nhiều loài hải sản giảm về mức độ tập trung, một số loài có nguy cơ tuyệt chủng.

  – Ô nhiễm môi trường nước biển với nồng độ cao ở các cảng và nơi khai thác dầu.

  2. Các phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển

  – Nước ta đã tham gia những cam kết quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường biển.

  – Chính phủ cũng đưa ra những kế hoạch hành động quốc gia về bảo vệ tài nguyên và môi trường biển. 

  + Điều tra, đánh giá tiềm năng sinh vật tại các vùng biển sâu. Đầu tư để chuyển hướng khai thác hải sản từ vùng biển ven bờ sang vùng nước sâu xa bờ.

  + Bảo vệ rừng ngập mặn hiện có, đồng thời đẩy mạnh các chương trình trồng rừng ngập mặn.

  + Bảo vệ rạn san hô ngầm ven biển và cấm khai thác san hô dưới mọi hình thức.

  + Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản.

  + Phòng chống ô nhiễm biển bởi các yếu tố hoá học, đặc biệt là dầu mỏ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )