Hãy nêu các công trình kiến trúc ở ở thế kỷ 15 (nêu rõ)

Question

Hãy nêu các công trình kiến trúc ở ở thế kỷ 15 (nêu rõ)

in progress 0
Kennedy 2 tháng 2021-10-23T00:03:46+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-23T00:04:56+00:00

    1. VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM.

    2. CHÙA DIÊN HỰU (CHÙA MỘT CỘT)

    3. CHÙA THẦY.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )